• +(34) 342375
  • 2900 Komárom, Klapka György út 56.
  • kultsar@kultsar.hu

KULTSÁR ALAPÍTVÁNY

Kultsár Alapítvány 2014-es beszámoló

KULTSÁR ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

 

A Kultsár Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az szja 1%-át alapítványunk javára ajánlották fel.  A 2013. évi befolyt összeget sportcélokra, valamint hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményt elérő diákok támogatására fordítottuk.

Tisztelettel kérjük támogatóinkat, hogy 2014. évi adóbevallásuknál is segítsék

 

Alapítványunk célkitűzéseit.

Adószámunk: 18610893-1-11

 

Az Alapítvány célja, tevékenysége:
Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Törvénynek megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
  • szociális tevékenység, családsegítés
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • gyermek- és ifjúságvédelem
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • egészségmegőrzés, sport
  • az iskola tárgyi eszköz felszereltségének fejlesztése

 

LETÖLTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013.

LETÖLTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.