• +(34) 342375
  • 2900 Komárom, Klapka György út 56.
  • kultsar@kultsar.hu

ISKOLÁNKRÓL

Az intézmény rövid bemutatása

 Neve: Tatabányai SZC Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Címe: Komárom, Klapka György út 56.

Típusa: szakközépiskola és szakiskola (csak szakközépiskolai osztályok vannak)

Igazgató: Sipos Sándorné

Igazgatóhelyettes: Szitás Józsefné

Igazgatóhelyettes: Tóthné Kozári Ilona

Gyakorlati oktatásvezető: Nickné Stanics Márta

Az intézményben a pedagógiai program alapján jelenleg 4+2 éves képzés folyik három szakmacsoportban:                           

Szakmacsoportok                                       Érettségire épülő OKJ-s képzések

Kereskedelem-marketing,                                          Logisztikai ügyintéző

üzleti adminisztráció (kereskedelmi ágazat)

Ügyvitel (ügyvitel ágazat)                                           Ügyviteli titkár

Irodai asszisztens

Oktatás (sport ágazat)                                                 Sportedző (a választott sportágban)

Fitness-wellness instruktor

Oktatás (pedagógia ágazat)                                       Pedagógiai- és családsegítő

Pedagógusok létszáma:                             22 fő

Tanulók létszáma:                                    269

Az iskola nevelési-oktatási céljai közül legfontosabb, hogy olyan felnőtteket neveljünk  tanítványainkból, akik tanulmányaik befejezése után képesek lesznek alkalmazkodni a társadalom változó viszonyaihoz, a megszerzett szaktudással munkát tudnak vállalni és azt megfelelő színvonalon el tudják végezni Magyarországon vagy a globalizálódó Európa bármely országában.

Iskolánk kiemelt kapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel: a város és környéke közép- és általános iskoláival, a Városi Sportcsarnokkal, a Városi Uszodával, a Kollégiummal, a Komárom Körzeti Diáksport Bizottsággal, a Jókai Mór Filmszínházzal, a Csokonai Művelődési Központ Családsegítő Szolgálattal, a Városi és Megyei Munkaügyi Központtal, a Tatabányai Szakképzési Centrummal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal és valamennyi érintett oktatási-szakmai szervezettel.

A nevelőtestület 1997-ben megalapította a Kultsár Alapítványt, melynek legfőbb célja, tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségmegőrzés, sport, az iskola tárgyi eszközfelszereltségének fejlesztése.

Szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a szülői munkaközösséggel. Számos rendezvényünk van, ahol a szülők segítségére és részvételére számítunk, kiemelten az évente megrendezésre kerülő családi sportnapot.

Comenius nemzetköziiskolai együttműködési programban kétszer vettünk részt (2-2 éves projekt). Visegrádi 4-ek és a Határtalanul programban is részt vettek iskolánk diákjai. Határon túli kirándulásokat rendszeresen szervezünk és külföldi sporteseményekre is szoktunk meghívásokat kapni, ahová szívesen mennek a diákok, tanárok.

Iskolánk kifejezetten diákbarátnak mondható. Számos iskolai rendezvényünk mellett (gólyatábor, gólyabál, sportnap, diáknap, egészségnap, környezetvédelmi nap, Kultsár Nap stb.) számos sporteseményen is részt vesznek diákok, tanárok egyaránt (Ultrabalaton, Bécs-Budapest Szupermaraton, Coca-cola futás, kézilabda, focikupa stb.). Aktív szerepet vállalunk a városi rendezvényeken, megemlékezéseken is. Többek között képviseli magát iskolánk a Rákóczi Szövetségben is. Nyitottak vagyunk az alulról jövő kezdeményezésekre pl.a diákönkormányzat és a szülői szervezet javaslataira.

2015 szeptemberétől felnőttoktatást is folytatunk, ahol OKJ-s képzés keretében sportedző, logisztikai ügyintéző, ügyviteli titkár és informatikai rendszergazda szakképzéseket kínálunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk iskolánkba!

 Sipos Sándorné

igazgató

ECDL vizsga tehető intézményünkbenuntitled